Kategorie
Imprezy

Na tropie jesieni

Na Tropie Jesieni

Wędrówki zaczynamy o godzinie 11:00 

17.10.2020 Piecki: Zbiórka pod GOK „Pegaz”, wędrówka wokół stawu z przerwą w Muzeum

24.10.2020 Nawiady: zbiórka przy Świetlicy, wędrówka wokół stawu

Kategorie
Imprezy

Noc Bibliotek 2020

VI Noc Bibliotek, która w tym roku odbywa się 10. października pod hasłem „Klimat na czytanie”.

Noc Bibliotek

Mazurskie klimaty

W programie:

czytanie to fajna zabawa – integracja na wesoło

poznajemy gwarę mazurską

lepimy pierożki po mazursku

Dla dzieci w wieku 8-12 lat

Liczba miejsc ograniczona

zapisy pod nr tel 89 742 11 89

Kategorie
Imprezy

Święto Chleba

 

Święto Chleba jest imprezą organizowaną w Muzeum Regionalnym im. Walentyny Dermackiej z Sapiehów w Pieckach inspirowaną jednym z cykli kolekcji figur wykonanych przez Władysławę Prucnal z Medyni Głogowskiej pt. „Od ziarenka do bochenka”. Pierwsza edycja odbyła się w 2012 roku i na stałe wpisała się w kalendarz imprez organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury „PEGAZ” w Pieckach.

W tym roku zaplanowane jest na niedzielę 13- go września, rozpocznie się o godz. 15:00. Dla wszystkich przybyłych na Święto Chleba, jak co roku, przygotowaliśmy wiele atrakcji.

Program tegorocznego Święta Chleba obejmuje Występy zespołów działających przy Domu Kultury w Pieckach, „Wibramfon” i „Pegaz”. Będą z nami tego dnia Edukatorzy Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni z warsztatami edukacyjnymi. Pracownicy GOPS w Pieckach z Klubem Integracji Społecznej przeprowadzą akcję profilaktyczno – informacyjną na temat FAS. Będzie pokaz Strażacki druhów OSP w Pieckach. Przygotowaliśmy również zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy animacyjne dla całych rodzin. Na święcie chleba nie może zabraknąć, Chleba, który jak co roku podarowany jest przez Piekarnię Cukiernię Szabelski, będzie również stoisko z regionalnymi smakołykami lokalnego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Turystyki Wiejskiej. Tradycyjnie podczas Święta Chleba odbędzie się już IX edycja Narodowego Czytania, tym razem odczytywać będziemy fragment „Balladyny” Juliusza Słowackiego.

Kategorie
Imprezy

Festiwal Ceramiki

FESTIWAL CERAMIKI

8 sierpnia zapraszamy do Muzeum Regionalnego im. Walentyny Dermackiej z Sapiehów w Pieckach na II Festiwal Ceramiki.

W ramach Festiwalu odbędzie się szereg warsztatów ceramicznych, toczenie na kole, samodzielne szkliwienie do wypałów w technice Raku, odbędą się wypały pokazowe, a także zbudujemy piec butelkowy. Zapraszamy także do odwiedzenia stoisk naszych partnerów.

Bilet do Muzeum (w kwocie 5 zł) uprawnia do skorzystania z wybranej aktywności: warsztatu lub szkliwienia prac do wypałów raku (bilety będą do zakupienia w dniu Festiwalu, płatność gotówką). Na stoiskach wybranych ceramików będzie można zakupić pracę (wypaloną na biskwit) do poszkliwienia. 

Osoby wchodzące na teren Muzeum zobowiązane są do zabezpieczenia się w środki ochrony osobistej (tj. maseczka/przyłbica oraz rękawiczki/dezynfekcja rąk).

Podczas Festiwalu odbędzie się także kiermasz ceramiczny, na którym będzie można zakupić wiele ciekawych przedmiotów.

Do zobaczenia!

Podczas imprezy obowiązuje regulamin GOK „PEGAZ” dotyczący imprez w związku z COVID-19.

Regulamin

Imprez organizowanych przez GOK „PEGAZ” w Pieckach

 1. Warunkiem uczestnictwa w imprezach jest akceptacja wszystkich punktów poniższego Regulaminu.
 2. Uczestnictwo w imprezach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Uczestnika na przyjęcie warunków Regulaminu i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
 3. Uczestnik imprezy organizowanej przez GOK „PEGAZ” jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w imprezie bierze udział na własną odpowiedzialność.
 4. Uczestnik oświadcza, iż według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną, nie przebywa w kwarantannie oraz nie jest osobą objętą nadzorem epidemiologicznym.
 5. Należy stosować się do aktualnych zaleceń Ministerialnych ze względu na stan epidemiologiczny w kraju.
 6. Uczestnik ma obowiązek zakrywania nosa i ust oraz samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej (maseczka/przyłbica/element odzieży).
 7. Wchodząc na imprezę organizowaną przez GOK „PEGAZ” należy użyć płynu do dezynfekcji rąk.
 8. Każdy uczestnik biorący udział w warsztatach obowiązany jest do użycia płynu do dezynfekcji rąk oraz zasłonięcia nosa i ust.
 9. Należy zachować obowiązujący dystans społeczny.
 10. Zakaz przebywania w GOK „PEGAZ” osób z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie; w powyższe sytuacji zalecane jest pozostanie w domu.
 11. Wszystkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez Dyrektora GOK „PEGAZ”
 12. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie.
 13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.08.2020 r.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych jest Gminny Ośrodek Kultrury „PEGAZ” w Pieckach.
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu monitoringu potencjalnych zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 – COVID-19 i podejmowania działań prewencyjnych oraz wspierających dla mieszkańców gminy jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z art. 9 ust. 2 lit. i RODO w związku z art. 32 a Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu Formularze zawierające dane osobowe zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu stanu zagrożenia epidemiologicznego, po wydaniu wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
 • Informuję, że nie podlega Pani/Pan zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 • Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie
  • Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, tj. Główny Inspektorat Sanitarny.
Kategorie
Imprezy

Festyn Kwiatowy

Regulamin

Imprez organizowanych przez GOK „PEGAZ” w Pieckach

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w imprezach jest akceptacja wszystkich punktów poniższego Regulaminu.
 2. Uczestnictwo w imprezach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Uczestnika na przyjęcie warunków Regulaminu i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
 3. Uczestnik imprezy organizowanej przez GOK „PEGAZ” jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w imprezie bierze udział na własną odpowiedzialność.
 4. Uczestnik oświadcza, iż według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną, nie przebywa w kwarantannie oraz nie jest osobą objętą nadzorem epidemiologicznym.
 5. Należy stosować się do aktualnych zaleceń Ministerialnych ze względu na stan epidemiologiczny w kraju.
 6. Uczestnik ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej (maseczka/przyłbica).
 7. Wchodząc na imprezę organizowaną przez GOK „PEGAZ” należy użyć płynu do dezynfekcji rąk.
 8. Każdy uczestnik biorący udział w warsztatach obowiązany jest do użycia płynu do dezynfekcji rąk.
 9. Należy zachować obowiązujący dystans społeczny.
 10. Zakaz przebywania w GOK „PEGAZ” osób z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie; w powyższe sytuacji zalecane jest pozostanie w domu.
 11. Wszystkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez Dyrektora GOK „PEGAZ”
 12. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie.
 13. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2020 r.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zostałem(am) poinformowany(a), że:

 1. Administratorem Danych jest Gminny Ośrodek Kultury „PEGAZ” w Pieckach
 2. Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się na adres e-mail: aradoch@wp.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i promocji Gminnego Ośrodka Kultury „PEGAZ” w Pieckach.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO*.
 5. Odbiorcami danych będą podmioty upoważnione na mocy prawa, a także na podstawie zawartych umów oraz udzielonej zgody.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, ale nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 7. Przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania w zakresie: imienia, nazwiska, wieku, adresu zamieszkania dziecka nie jest możliwa realizacja udziału mojego dziecka w zajęciach organizowanych przez GOK „PEGAZ” w Pieckach.

 1. Dane w związku z ogłoszonym stanem epidemii będą przetwarzane w celu przeciwdziałania, zwalczania jak również zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.
Kategorie
Imprezy

Lato w Pegazie

Zapisy do 21 sierpnia 2020 do godziny 10:00 

na VII. tydzień Wakacji w Pegazie (11.08 – 14.08).

Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

 

Możliwość zapisów na dowolne zajęcia lub na cały tydzień 

koszt: 1 dzień – 2 zł; 5 dni (tydzień) – 5 zł 

Zapisy do 14 sierpnia 2020 do godziny 10:00 

na VII. tydzień Wakacji w Pegazie (17.08 – 21.08).

Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

 

Możliwość zapisów na dowolne zajęcia lub na cały tydzień 

koszt: 1 dzień – 2 zł; 5 dni (tydzień) – 5 zł 

Zapisy do 07 sierpnia 2020 do godziny 10:00 

na VII. tydzień Wakacji w Pegazie (11.08 – 14.08).

Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

 

Możliwość zapisów na dowolne zajęcia lub na cały tydzień 

koszt: 1 dzień – 2 zł; 5 dni (tydzień) – 5 zł 

Zapisy od  31 lipca do godziny 10:00 

na VI. tydzień Wakacji w Pegazie (03.08 – 07.08).

Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

 

Możliwość zapisów na dowolne zajęcia lub na cały tydzień 

koszt: 1 dzień – 2 zł; 5 dni (tydzień) – 5 zł 

Zapisy od 20 lipca do 24 lipca do godziny 10:00 

na V. tydzień Wakacji w Pegazie (27.07 – 31.07).

Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

 

Możliwość zapisów na dowolne zajęcia lub na cały tydzień 

koszt: 1 dzień – 2 zł; 5 dni (tydzień) – 5 zł 

Zapisy od 13 lipca do 17 lipca do godziny 10:00 

na IV. tydzień Wakacji w Pegazie (20.07 – 24.07).

Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

 

Możliwość zapisów na dowolne zajęcia lub na cały tydzień 

koszt: 1 dzień – 2 zł; 5 dni (tydzień) – 5 zł 

Zapisy od 06 lipca do 10 lipca do godziny 10:00 

na III. tydzień Wakacji w Pegazie (13.07 – 17.07).

Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

 

Możliwość zapisów na dowolne zajęcia lub na cały tydzień 

koszt: 1 dzień – 2 zł; 5 dni (tydzień) – 5 zł

Zapisy od 29 czerwca do 03 lipca do godziny 10:00 

na II. tydzień Wakacji w Pegazie (29.06 – 03.07).

Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

 

Możliwość zapisów na dowolne zajęcia lub na cały tydzień 

koszt: 1 dzień – 2 zł; 5 dni (tydzień) – 5 zł 

Zapisy do 26 czerwca do godziny 10:00 

na II. tydzień Wakacji w Pegazie (29.06 – 03.07).

Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

 

Możliwość zapisów na dowolne zajęcia lub na cały tydzień 

koszt: 1 dzień – 2 zł; 5 dni (tydzień) – 5 zł 

REGULAMIN WAKACJI W PEGAZIE

 

1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

2. Uczestnik powinien punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć.

3. Uczestnik Wakacji w Pegazie ma obowiązek dbać o czystość i porządek oraz powierzone mu mienie w miejscu przebywania i poza terenem.

4. Należy dostosować się do zasad  zajęć prowadzonych przez opiekunów.

5. Uczestnikowi zajęć nie wolno oddalać się od grupy i opuszczać terenu bez wiedzy opiekuna.

6. Uczestnik powinien mieć szacunek dla kolegów, wychowawców, innych osób starszych i samego siebie.

7. Uczestnik zajęć musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz stosować się do poleceń opiekuna.

8. Koszt za udział w Wakacjach w Pegazie wynosi:

 1 dzień – 2 zł 

 5 dni (1 tydzień) – 5 zł

Preferowany sposób płatności na zajęcia to przelew bankowy na Konto Nr 95 9364 0000 2006 0009 3820 0001 w tytule – Wakacje w Pegazie oraz imię i nazwisko dziecka, w wyjątkowych sytuacjach przyjmowane będą płatności gotówką. 

9. Maksymalna liczba uczestników na zajęciach wynosi 10 osób. 

10. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

11. Wakacje w Pegazie będą się odbywały od 29 czerwca do 29 sierpnia  poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 – 12:00

12. Zapisów na zajęcia dokonuje się w wyznaczonych terminach. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o kolejności zgłoszeń decyduje termin opłaty za zajęcia. Do udziału w kolejnych tygodniach zajęć będą miały pierwszeństwo osoby, które nie były wcześniej zapisane na Wakacje w Pegazie.

13. Na zajęcia można zapisywać telefonicznie pod numerem tel. 89 742 22 69 lub 604 181 702.

14. Program na każdy tydzień Wakacji udostępniany będzie z tygodniowym wyprzedzeniem.

15. Program Wakacji w „Pegazie” może ulec zmianie.

16. Zajęcia Wakacji w Pegazie będą się odbywały w budynku GOK „PEGAZ” w Pieckach, na terenie Muzeum Regionalnego, Plaży Wiejskiej na Ostrowiu Pieckowskim oraz w innych miejscach na terenie Gminy Piecki.

17. Należy stosować się do aktualnych zaleceń Ministerialnych ze względu na stan epidemiologiczny w kraju.  

18. Wchodząc do budynku GOK „PEGAZ” w Pieckach, należy użyć płynu do dezynfekcji rąk. 

19. Uczestnicy obowiązani są do zachowania 2 – metrowych odstępów.

20. Nie zaleca się przynoszenia na zajęcia posiłków, jedynie wodę do picia.

21. Zakaz przebywania w obiekcie osób z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie; w powyższe sytuacji zalecane jest pozostanie w domu. 

22. Wszystkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez Dyrektora GOK „PEGAZ” w Pieckach.

23. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie.

 

Zapisy do 14 sierpnia 2020 do godziny 10:00 

na VII. tydzień Wakacji w Pegazie (17.08 – 21.08).

Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

 

Możliwość zapisów na dowolne zajęcia lub na cały tydzień 

koszt: 1 dzień – 2 zł; 5 dni (tydzień) – 5 zł