Plaża Wiejska

Sezon Kąpielowy 2024

 Profil wody 

Serwis kąpieliskowy 

 

REGULAMIN KĄPIELISKA

Na jeziorze WĄGIEL w miejscowości Piecki

1. Plażą Wiejską zarządza Gminny Ośrodek Kultury „PEGAZ” w Pieckach,

ul. Zwycięstwa 6, 11-710 Piecki, tel. 89 742 22 69 sekretariat@gokpiecki.pl.

2. Plaża Wiejska otwarta jest od 01.07.2024 do 31.08.2024,

codziennie w godzinach 10:00 – 18:00.

3. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie Plaży Wiejskiej oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

4. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu i innych środków odurzających, a także palenia wyrobów tytoniowych oraz sprzedaży, wnoszenia, podawania i spożywania napojów alkoholowych.

5. Ratownikami są osoby noszące ubiór z napisem RATOWNIK.

6. Na kąpielisku obowiązuje następująca sygnalizacja flagowa:

– flaga biała – kąpiel dozwolona, dyżur służb ratowniczych

– flaga czerwona – kąpiel zabroniona, dyżur służb ratowniczych

– brak flagi- kąpielisko nieczynne, brak służb ratowniczych

7. Osobom znajdującym się na terenie Plaży Wiejskiej wykorzystywanego do kąpieli

nie wolno:

a. przekraczać granic stref dla umiejących pływać oznaczonych bojami

b. wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika, oraz w czasie w którym wywieszona jest czerwona flaga

c. niszczyć urządzeń i sprzętu na Plaży Wiejskiej.

d. zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób a w szczególności:

– popychać i wrzucać inne osoby do wody,

– przebywać na terenie stanowisk ratowniczych,

– zanieczyszczać terenu Plaży Wiejskiej.

8. Osoby korzystające z Plaży Wiejskiej zobowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratowników.

9. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę potrzeby udzielenie pomocy.

10. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Plaży Wiejskiej.

11. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu Plaży Wiejskiej.

12. Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt wodny lub urządzenia na Plaży Wiejskiej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

13. Wnioski i skargi przyjmuje Gminny Ośrodek Kultury „PEGAZ” w Pieckach,

ul. Zwycięstwa 6, 11-710 Piecki, tel. 89 742 22 69 sekretariat@gokpiecki.pl

Numery alarmowe:

• Telefon alarmowy: 112

• Policja: 997

• Straż Pożarna: 998

• Pogotowie Ratunkowe: 999

Sezon Kąpielowy 2023

Profil wody 

 

REGULAMIN KĄPIELISKA

Na jeziorze WĄGIEL w miejscowości Piecki

 

1. Plażą Wiejską zarządza Gminny Ośrodek Kultury „PEGAZ” w Pieckach,

ul. Zwycięstwa 6, 11-710 Piecki, tel. 89 742 22 69 sekretariat@gokpiecki.pl.

2. Plaża Wiejska otwarta jest od 1.07.2023 do 31.08.2023,

codziennie w godzinach 10:00 – 18:00.

3. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie Plaży Wiejskiej oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

4. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu i innych środków odurzających, a także palenia wyrobów tytoniowych oraz sprzedaży, wnoszenia, podawania i spożywania napojów alkoholowych.

5. Ratownikami są osoby noszące ubiór z napisem RATOWNIK.

6. Na kąpielisku obowiązuje następująca sygnalizacja flagowa:

– flaga biała – kąpiel dozwolona, dyżur służb ratowniczych

– flaga czerwona – kąpiel zabroniona, dyżur służb ratowniczych

– brak flagi- kąpielisko nieczynne, brak służb ratowniczych

7. Osobom znajdującym się na terenie Plaży Wiejskiej wykorzystywanego do kąpieli

nie wolno:

a. przekraczać granic stref dla umiejących pływać oznaczonych bojami

b. wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika, oraz w czasie w którym wywieszona jest czerwona flaga

c. niszczyć urządzeń i sprzętu na Plaży Wiejskiej.

d. zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób a w szczególności:

– popychać i wrzucać inne osoby do wody,

– przebywać na terenie stanowisk ratowniczych,

– zanieczyszczać terenu Plaży Wiejskiej.

8. Osoby korzystające z Plaży Wiejskiej zobowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratowników.

9. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę potrzeby udzielenie pomocy.

10. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Plaży Wiejskiej.

11. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu Plaży Wiejskiej.

12. Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt wodny lub urządzenia na Plaży Wiejskiej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

13. Wnioski i skargi przyjmuje Gminny Ośrodek Kultury „PEGAZ” w Pieckach,

ul. Zwycięstwa 6, 11-710 Piecki, tel. 89 742 22 69 sekretariat@gokpiecki.pl

Numery alarmowe:

• Telefon alarmowy: 112

• Policja: 997

• Straż Pożarna: 998

• Pogotowie Ratunkowe: 999

Accessibility Toolbar