Solo Dance

Zaplanujcie sobie najbliższą sobotę z SOLO DANCE VIII Contemporary 
13.05.2023 o godzinie 16:00 odbędzie się Konkurs Tańca Współczesnego w którym z niezwykłymi występami solowymi zaprezentują się młodzi tancerze : Lista uczestników 
o godzinie 19:30 Zaprezentują się nasze niesamowite Jurorki Aleksandra Salej, Magdalena Widłak i Anna Janczarek w spektaklu „NOWA ZIEMIA” Olsztyński Teatr Tańca
Z tanecznymi pozdrowieniami i do zobaczenia 
Projekt dofinansowany prze Fundację PZU
Wstęp na wydarzenie jest bezpłatn

sOlo dance VIII Contemporary

REGULAMIN konkursu tańca współczesnego – SOLO DANCE VIII Contemporary

& 1

CELE KONKURSU

 1. Popularyzacja tańca.
 2. Wymiana doświadczeń.
 3. Rozwój i wsparcie zamiłowania do tańca.
 4. Rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży.
 5. Poprawa kondycji fizycznej.

& 2

ORGANIZATOR KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury „PEGAZ” w Pieckach zwany dalej Organizatorem.
 2. Konkurs SOLO DANCE Contemporary odbywać się będzie w GOK „PEGAZ” w Pieckach.
 3. Adres organizatora: Gminny Ośrodek Kultury „PEGAZ” w Pieckach ul. Zwycięstwa 6, 11-710 Piecki.
 4. Projekt dofinansowany przez Fundację PZU.
 5. Koordynator – Natalia Woźniak tel. 604 181 702.

& 3

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 1. Konkurs ma formę otwartą i skierowany jest do osób zajmujących się amatorsko tańcem.
 2. Konkurs jest organizowany w kategorii tańca współczesnego.
 3. Konkurs jest organizowany w następujących kategoriach wiekowych:
 • do 6 roku życia,
 • od 7 do 8 lat,
 • od 9 do 10 lat,
 • do 11 do 12 lat,
 • od 13 do 14 lat,
 • od 15 do 16 lat.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany w kategoriach wiekowych ze względu na liczbę zgłoszeń.

 1. Ze względu na dofinansowanie projektu przez Fundację PZU udział w konkursie jest bezpłatny.
 2. W konkursie tanecznym SOLO DANCE Contemporary mogą brać udział uczestnicy domów kultury, prywatnych szkół tańca, stowarzyszeń, niepublicznych szkół baletowych oraz uczestnicy

niezrzeszeni, w wieku do 16 lat.

 1. W konkursie tanecznym SOLO DANCE Contemporary może wziąć udział solistka/solista,

z przygotowanym własnym układem tanecznym.

 1. W konkursie obowiązuje podział na kategorie wiekowe.
 2. Każdy solista przygotowuje układ taneczny, który nie może przekraczać 3 minut.
 3. Uczestnicy z występami dłuższymi niż wyznaczony czas zostaną zdyskwalifikowani.
 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie osobiście do GOK „PEGAZ” w Pieckach lub przesłanie kompletnie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z muzyką w formacie mp3 na e-mail: solodancepiecki@gmail.com do 30.04.2023r. – termin wydłużony do 5.05.2023 r. 
 5. Informacje o konkursie zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora oraz na portalach społecznościowych: Facebook i Instagram.

&4

OCENA

 1. Prezentacje oceniać będzie komisja powołana przez Organizatora.
 2. Komisja konkursowa oceniać będzie:

−  Opracowanie układu choreograficznego

−  Technikę wykonania,

−  Dobór muzyki, estetyka kostiumów i rekwizytów

−  Ogólny wyraz artystyczny.

 1. Komisja sędziowska przyzna 1. 2. i 3. miejsce w poszczególnych kategoriach wiekowych (z wyłączeniem kategorii wiekowej do 6 roku zżycia – nagrody za udział w konkursie).
 2. Każdy uczestnik za udział w konkursie otrzyma dyplom oraz pamiątkę.
 3. Komisja sędziowska zastrzega sobie prawo nie przyznania miejsca w danej kategorii,

jeśli uzna, że poziom prezentacji jest zbyt niski.

& 5

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Tryb zgłaszania
 • Zgłoszenie uczestnictwa w terminie do 30.04.2023 r. termin wydłużony do 5.05.2023 r. 

Karta zgłoszeniowa dostępna na stronie internetowej gokpiecki.pl

Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu do konkursu decyduje kolejność

Kompletnych zgłoszeń.

& 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy uczestników przed podanym

terminem, w przypadku dużej liczby zgłoszeń.

 1. Organizator zastrzega sobie do wydłużenia terminu zgłoszeń w przypadku nie wystarczającej liczby zgłoszeń).
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, jeśli pojawią się ważne

i niezależne od Organizatora okoliczności. Informacje o ewentualnych zmianach będą

niezwłocznie umieszczone na stronie gokpiecki.pl.

 1. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestników konkursu

oraz ich przedstawicieli ustawowych wszystkich warunków niniejszego regulaminu,

a także jest wyrażeniem przez nich zgody na:

− Publikację wizerunku uczestnika konkursu w Internecie,

− Przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników konkursu

w oparciu o wyrażoną zgodę w tym imienia i nazwiska dziecka.

 1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z: wyrażeniem zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz..U.Nr 133poz. 833 z późn. zm.).
 2. Nadesłane karty zgłoszeń bez podpisu nie będą brane pod uwagę
 3. Sprawy nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator

Accessibility Toolbar