Festyn kwiatowy

festyn kwiatowy

26 lipca 2020 r.

W niedzielę 26. lipca 2020 roku odbył się Festyn Kwiatowy. Była to już V. edycja kameralnej imprezy, na której w pięknym otoczeniu Muzeum Regionalnego im. Walentyny Dermackej z Sapiehów czekało wiele atrakcji. Odbywały się warsztaty edukacyjne, artystyczne oraz gry i zabawy animacyjne. Uczestnicy mieli również okazję po długiej przerwie posłuchać zespołów GOK-u, takich jak: „Pegaz”, Wibramfon” oraz Harcerzy. Ze swoim stoiskiem z regionalnymi przysmakami stanęło Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Turystyki Wiejskiej. Wyjątkowym punktem programu było poświęcenie kapliczki podarowanej przez ks. Krzysztofa Salamona, proboszcza Parafii Zesłania Krzyża Świętego w Klonie a dawnego wikariusza parafii w Pieckach. Dziękujemy wszystkim, którzy po tak długiej przerwie zdecydowali się być tego dnia z nami. A w szczególności ks. Krzysztofowi Salamonowi, Nadleśnictwu Strzałowo, Fundacji Terra Desolata, Sunshine Garden, Kornelii i Konradowi, Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Turystyki Wiejskiej oraz naszym gościom.

Regulamin

Imprez organizowanych przez GOK „PEGAZ” w Pieckach

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w imprezach jest akceptacja wszystkich punktów poniższego Regulaminu.
 2. Uczestnictwo w imprezach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Uczestnika na przyjęcie warunków Regulaminu i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
 3. Uczestnik imprezy organizowanej przez GOK „PEGAZ” jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w imprezie bierze udział na własną odpowiedzialność.
 4. Uczestnik oświadcza, iż według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną, nie przebywa w kwarantannie oraz nie jest osobą objętą nadzorem epidemiologicznym.
 5. Należy stosować się do aktualnych zaleceń Ministerialnych ze względu na stan epidemiologiczny w kraju.
 6. Uczestnik ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej (maseczka/przyłbica).
 7. Wchodząc na imprezę organizowaną przez GOK „PEGAZ” należy użyć płynu do dezynfekcji rąk.
 8. Każdy uczestnik biorący udział w warsztatach obowiązany jest do użycia płynu do dezynfekcji rąk.
 9. Należy zachować obowiązujący dystans społeczny.
 10. Zakaz przebywania w GOK „PEGAZ” osób z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie; w powyższe sytuacji zalecane jest pozostanie w domu.
 11. Wszystkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez Dyrektora GOK „PEGAZ”
 12. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie.
 13. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2020 r.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zostałem(am) poinformowany(a), że:

 1. Administratorem Danych jest Gminny Ośrodek Kultury „PEGAZ” w Pieckach
 2. Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się na adres e-mail: aradoch@wp.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i promocji Gminnego Ośrodka Kultury „PEGAZ” w Pieckach.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO*.
 5. Odbiorcami danych będą podmioty upoważnione na mocy prawa, a także na podstawie zawartych umów oraz udzielonej zgody.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, ale nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 7. Przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania w zakresie: imienia, nazwiska, wieku, adresu zamieszkania dziecka nie jest możliwa realizacja udziału mojego dziecka w zajęciach organizowanych przez GOK „PEGAZ” w Pieckach.

 1. Dane w związku z ogłoszonym stanem epidemii będą przetwarzane w celu przeciwdziałania, zwalczania jak również zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

14 czerwca 2019 r.

Była to 4 edycja pierwsze 2 odbywały się w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pieckach, w 2018 przeniesiony został do domu kultury a tegoroczna edycja odbyła się w Muzeum Regionalnym im. Walentyny Dermackiej z Sapiehów w Pieckach.
Impreza dedykowana uczniom, podopiecznym ŚDS, mieszkańcom gminy Piecki oraz turystom
SCENA
9:30 Oficjalne rozpoczęcie
9:35 „Pieckowianie”
10:15 Przedszkolaki (Biedroneczki i Żabki)
10:30 Taniec Rozkwitających Kwiatów
10:40 „Pegaz”
11:10 Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach
11:30 Iskierka Nadziei
11:55 Szkoła Podstawowa w Pieckach (5 lub 6 wokalistów)
12:30 Wibramfon  
13:00 Zakończenie

WARSZTATY
Podczas Festynu uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w warsztatach edukacyjnych, artystycznych oraz rękodzielniczych związanymi z szeroko pojętym tematem kwiatowym.

MPK – warsztaty z budowania domków dla owadów,  edukatorzy opowiedzą o roli owadów w naszym życiu
NS – warsztaty z wykorzystaniem kwiatów polnych oraz darów lasu,
ŚDS – Warsztaty rękodzielnicze przy wykorzystaniu niecodziennych materiałów
GOKSIR  – warsztaty plecenia wianków
     –  warsztaty malowania kwiatowych medali
     –  kolorowanki kwiatowe


FESTYN KWIATOWY  
Festyn Kwiatowy jest imprezą, która łączy większość jednostek gminy Piecki, gdzie każdy ma niezwykły i niezastąpiony wkład.  
Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach
Mazurski Park Krajobrazowy
Nadleśnictwo Strzałowo
Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Pieckach
Samorządowe Przedszkole „Słoneczny Zakątek” w Pieckach
 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Turystyki Wiejskiej
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji „Pegaz” w Piecach

WYSTAWA

Na festynie wystawią się również lokalni artyści, u których głównym tematem prac  jest piękna przyroda a także kwiaty.
Teresa Wyrębek, Aleksandra Żabińska i Gabriela Giers

Accessibility Toolbar