O Bibliotece

Kustosz Katarzyna Radoch

Tel. 89 742 11 89

gbppiecki@wbp.olsztyn.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek   08:00 – 16:00

środa                                                                    08:00 – 17:00

pierwsza i ostatnia sobota miesiąca          10:00-14:00

LIPIEC, SIERPIEŃ

poniedziałek-piątek  8:00-16:00

pierwsza i ostatnia sobota miesiąca     10:00-14:00

Historia Gminnej Biblioteki Publicznej w Pieckach

17 kwietnia 1946 roku wydano Dekret o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi. W związku z nim Ministerstwo Oświaty przystąpiło do organizowania bibliotek powszechnych dających dostęp do książki jak największej rzeszy ludzi. Sieć tę miały tworzyć biblioteki gminne, powiatowe i wojewódzkie. Najmniejszymi ogniwami w organizacji bibliotek miały być punkty biblioteczne, które chciano zakładać w kraju na terenie wszystkich wsi wchodzących w skład gmin. Utworzona, w myśl tego zalecenia 18.10.1946r. Biblioteka Powiatowa w Mrągowie w oparciu o zwiększający się księgozbiór zaczęła organizować punkty biblioteczne w miejscowościach należących do ówczesnego powiatu mrągowskiego, a będących siedzibami gmin. W ten sposób w Pieckach w 1948 roku powstał punkt biblioteczny dający początek sieci bibliotecznej na terenie gminy. Do jego prowadzenia została wyznaczona uczennica Alina Załęska. W drugim półroczu 1949 roku w mrągowskiej bibliotece poczynione zostały wstępne przygotowania do organizacji w Pieckach biblioteki gminnej.

15 czerwca 1950 roku nastąpiło otwarcie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pieckach. Pierwsze lokum stanowiło pomieszczenie Gminnej Rady Narodowej w Pieckach (Samorządowe Przedszkole). Do objęcia funkcji kierownika biblioteki została oddelegowana Prakseda Zbucka.

W 1955 roku biblioteka otrzymała miano Gromadzkiej Biblioteki Publicznej i funkcjonowała pod takim szyldem do ukazania się ustawy o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych. 

Od 01.01.1973 roku w powiecie mrągowskim w miejsce 12 gromadzkich rad narodowych zaczęły funkcjonować urzędy, a wśród nich Urząd Gminy Piecki. Od tego czasu w Pieckach zaczęła istnieć Gminna Biblioteka Publiczna, powiększona o filię w Nawiadach.

Od 1973 roku do 30.04.2000 roku Filia Biblioteczna w Nawiadach była częścią struktury organizacyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Pieckach, a osiągając bardzo dobre wyniki czytelnicze, wpłynęła na wymierne efekty w szerzeniu i upowszechnianiu kultury czytelniczej na terenie gminy Piecki.

W 1979 roku oddano do użytku budynek Gminny Ośrodek Kultury, w którym przyznano na bibliotekę 2-izbowe pomieszczenie o powierzchni 66 metrów kwadratowych.

W 1989 roku bibliotekę przeniesiono do innego pomieszczenia GOK, zwanego dotąd salą wielofunkcyjną , o powierzchni 104 metrów kwadratowych.

W 1997 roku bibliotece nadano imię ERNSTA WIECHERTA, którego 110 rocznica urodzin przypadła na 17 maja tegoż roku.

 Od 01.08.1974 roku do 27.07.2020 roku funkcję kierownika pełniła Jolanta Duszak.

Accessibility Toolbar