Kategorie
Imprezy

Lato w Pegazie

Zapisy do 21 sierpnia 2020 do godziny 10:00 

na VII. tydzień Wakacji w Pegazie (11.08 – 14.08).

Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

 

Możliwość zapisów na dowolne zajęcia lub na cały tydzień 

koszt: 1 dzień – 2 zł; 5 dni (tydzień) – 5 zł 

Zapisy do 14 sierpnia 2020 do godziny 10:00 

na VII. tydzień Wakacji w Pegazie (17.08 – 21.08).

Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

 

Możliwość zapisów na dowolne zajęcia lub na cały tydzień 

koszt: 1 dzień – 2 zł; 5 dni (tydzień) – 5 zł 

Zapisy do 07 sierpnia 2020 do godziny 10:00 

na VII. tydzień Wakacji w Pegazie (11.08 – 14.08).

Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

 

Możliwość zapisów na dowolne zajęcia lub na cały tydzień 

koszt: 1 dzień – 2 zł; 5 dni (tydzień) – 5 zł 

Zapisy od  31 lipca do godziny 10:00 

na VI. tydzień Wakacji w Pegazie (03.08 – 07.08).

Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

 

Możliwość zapisów na dowolne zajęcia lub na cały tydzień 

koszt: 1 dzień – 2 zł; 5 dni (tydzień) – 5 zł 

Zapisy od 20 lipca do 24 lipca do godziny 10:00 

na V. tydzień Wakacji w Pegazie (27.07 – 31.07).

Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

 

Możliwość zapisów na dowolne zajęcia lub na cały tydzień 

koszt: 1 dzień – 2 zł; 5 dni (tydzień) – 5 zł 

Zapisy od 13 lipca do 17 lipca do godziny 10:00 

na IV. tydzień Wakacji w Pegazie (20.07 – 24.07).

Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

 

Możliwość zapisów na dowolne zajęcia lub na cały tydzień 

koszt: 1 dzień – 2 zł; 5 dni (tydzień) – 5 zł 

Zapisy od 06 lipca do 10 lipca do godziny 10:00 

na III. tydzień Wakacji w Pegazie (13.07 – 17.07).

Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

 

Możliwość zapisów na dowolne zajęcia lub na cały tydzień 

koszt: 1 dzień – 2 zł; 5 dni (tydzień) – 5 zł

Zapisy od 29 czerwca do 03 lipca do godziny 10:00 

na II. tydzień Wakacji w Pegazie (29.06 – 03.07).

Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

 

Możliwość zapisów na dowolne zajęcia lub na cały tydzień 

koszt: 1 dzień – 2 zł; 5 dni (tydzień) – 5 zł 

Zapisy do 26 czerwca do godziny 10:00 

na II. tydzień Wakacji w Pegazie (29.06 – 03.07).

Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

 

Możliwość zapisów na dowolne zajęcia lub na cały tydzień 

koszt: 1 dzień – 2 zł; 5 dni (tydzień) – 5 zł 

REGULAMIN WAKACJI W PEGAZIE

 

1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

2. Uczestnik powinien punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć.

3. Uczestnik Wakacji w Pegazie ma obowiązek dbać o czystość i porządek oraz powierzone mu mienie w miejscu przebywania i poza terenem.

4. Należy dostosować się do zasad  zajęć prowadzonych przez opiekunów.

5. Uczestnikowi zajęć nie wolno oddalać się od grupy i opuszczać terenu bez wiedzy opiekuna.

6. Uczestnik powinien mieć szacunek dla kolegów, wychowawców, innych osób starszych i samego siebie.

7. Uczestnik zajęć musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz stosować się do poleceń opiekuna.

8. Koszt za udział w Wakacjach w Pegazie wynosi:

 1 dzień – 2 zł 

 5 dni (1 tydzień) – 5 zł

Preferowany sposób płatności na zajęcia to przelew bankowy na Konto Nr 95 9364 0000 2006 0009 3820 0001 w tytule – Wakacje w Pegazie oraz imię i nazwisko dziecka, w wyjątkowych sytuacjach przyjmowane będą płatności gotówką. 

9. Maksymalna liczba uczestników na zajęciach wynosi 10 osób. 

10. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

11. Wakacje w Pegazie będą się odbywały od 29 czerwca do 29 sierpnia  poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 – 12:00

12. Zapisów na zajęcia dokonuje się w wyznaczonych terminach. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o kolejności zgłoszeń decyduje termin opłaty za zajęcia. Do udziału w kolejnych tygodniach zajęć będą miały pierwszeństwo osoby, które nie były wcześniej zapisane na Wakacje w Pegazie.

13. Na zajęcia można zapisywać telefonicznie pod numerem tel. 89 742 22 69 lub 604 181 702.

14. Program na każdy tydzień Wakacji udostępniany będzie z tygodniowym wyprzedzeniem.

15. Program Wakacji w „Pegazie” może ulec zmianie.

16. Zajęcia Wakacji w Pegazie będą się odbywały w budynku GOK „PEGAZ” w Pieckach, na terenie Muzeum Regionalnego, Plaży Wiejskiej na Ostrowiu Pieckowskim oraz w innych miejscach na terenie Gminy Piecki.

17. Należy stosować się do aktualnych zaleceń Ministerialnych ze względu na stan epidemiologiczny w kraju.  

18. Wchodząc do budynku GOK „PEGAZ” w Pieckach, należy użyć płynu do dezynfekcji rąk. 

19. Uczestnicy obowiązani są do zachowania 2 – metrowych odstępów.

20. Nie zaleca się przynoszenia na zajęcia posiłków, jedynie wodę do picia.

21. Zakaz przebywania w obiekcie osób z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie; w powyższe sytuacji zalecane jest pozostanie w domu. 

22. Wszystkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez Dyrektora GOK „PEGAZ” w Pieckach.

23. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie.

 

Zapisy do 14 sierpnia 2020 do godziny 10:00 

na VII. tydzień Wakacji w Pegazie (17.08 – 21.08).

Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

 

Możliwość zapisów na dowolne zajęcia lub na cały tydzień 

koszt: 1 dzień – 2 zł; 5 dni (tydzień) – 5 zł 

Accessibility Toolbar