Spotkania autorskie

spotkania autorskie

11.03.2020 r.

Spotkanie autorskie z Marią Skibińską – odwołane z powodu pandemii koronawirusa.

12.11.2019 r.

Spotkanie autorskie z Heleną Piotrowską – poetką, pisarką, felietonistką.

24.05.2019 r.

Wieczór literacki Teresy Oskroby.