Kategorie
Uncategorized

Dożynki Gminne – Przegląd Najpiękniejszych Wieńców Dożynkowych oraz Koszy Obfitości

REGULAMIN PRZEGLĄDU

NAJPIĘKNIEJSZYCH WIENIECÓW DOŻYNKOWYCH ORAZ KOSZY OBFITOŚCI

Organizator::

Gmina Piecki oraz Gminny Ośrodek Kultury „PEGAZ” w Pieckach

Miejsce Przeglądu:

Amfiteatr w Pieckach

Termin Przeglądu:

03 września 2023 r.

Cel Przeglądu

-kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych związanych ze Świętem Plonów,

-prezentacja najpiękniejszych wieńców dożynkowych z terenu Gminy Piecki,

-promocja walorów wsi polskiej.

Warunki uczestnictwa:

– w przeglądzie mogą uczestniczyć wieńce dożynkowe lub kosze obfitości przygotowane przez sołectwa,

Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia z terenu Gminy Piecki,

– delegacje przyjeżdżają na miejsce konkursu na koszt własny,

– delegacje wprowadzają wieńce oraz kosze w ustalonej wcześniej kolejności przed Mszą Świętą o godzinie 14:00

– przegląd kończy się o godzinie 17:00 (o tej porze należy zabrać wieńce, kosze obfitości zostaną przy scenie jako element dekoracji – z możliwością odebrania następnego dnia)

Kategoria wieńców tradycyjnych:

 1. Podstawowe materiały wykorzystywane w wieńcu muszą być związane ze świętem plonów, np. kłosy, ziarno, warzywa, owoce, kwiaty.
 2. Wygląd zewnętrzny:
 3. a) materiał – dopuszcza się użycie takich materiałów jak: zasuszone części roślin, w tym zboża, zioła, kwiaty oraz owoce, warzywa, żywe kwiaty, papier, tkanina, do konstrukcji można użyć metalu lub drewna
 4. b) kolor – kolorystyka dowolna,
 5. c) kompozycja – dowolna.
 6. Zgodność z wymiarami – wysokość zgłoszonego wieńca nie może być niższa niż 120 cm.

Kategoria kosz obfitości:

 1. podstawowe materiały wykorzystywane w wieńcu muszą być związane ze świętem plonów np. kłosy, ziarno, warzywa, owoce, kwiaty.
 2. Wygląd zewnętrzny:
 3. a) kształt – forma dowolna,
 4. b) materiał – dopuszcza się użycie takich materiałów jak: zasuszone części roślin, w tym zboża, zioła, kwiaty oraz owoce, warzywa, żywe kwiaty, papier, tkanina, do konstrukcji można użyć metalu lub drewna
 5. c) kolor – kolorystyka dowolna,
 6. d) kompozycja – dowolna.

Wieńce oraz kosze nie mogą być wykonane z wykorzystaniem plastiku, styropianu, sztucznych kwiatów. Forma i technika wykonania kosza dożynkowego jest dowolna. Ani wieńce ani kosze dożynkowe swoim wyglądem nie powinny budzić negatywnych skojarzeń,  obrażać uczuć religijnych, gloryfikować przemocy i nienawiści. Ich forma powinna nawiązywać do dziedzictwa kulturowego oraz okresu żniw.

Nagrody:

Dla uczestników przeglądu przewidziane są nagrody o wartości:

Wieniec dożynkowy – 500,00 zł

Kosz obfitości – 200,00 zł

Wszystkim uczestnikom zostaną wręczone dyplomy.

Rozstrzygnięcie przeglądu:

Nagrody i dyplomy zostaną wręczone w dniu 3 września 2023 r. Przez Panią Wójt Gminy Piecki, o godzinie 16:00

Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec,  w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. 

Prawo rozstrzygania kwestii nieujętych w Regulaminie przysługuje Organizatorowi Przeglądu.

Termin zgłoszeń:

Zgłoszenia wieńców dożynkowych lub koszy obfitości w imieniu zainteresowanych sołectw dokonują Przedstawiciele w/w sołectw Gminy Piecki oraz innych organizacji w terminie do 28 sierpnia  2023 r., Gminny Ośrodek Kultury w Pieckach tel. (89) 742-22-69,  604 181 702

Inne istotne informacje:

Wszystkie zgłoszone do konkursu wieńce dożynkowe wezmą udział w Mszy Świętej na Amfiteatrze

w Pieckach przy stadionie o godzinie 14:00. Zbiórka korowodu wieńców Dożynkowych odbędzie się o godzinie 13:30 przy białym budynku na stadionie.Karta zgłoszeniowa do pobrania. 


Accessibility Toolbar